"Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem,

a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem." C.G.Jung ...

Oferta

START

KONTAKT

WARTO WIEDZIEC

O MNIE

 

 

 W moim Gabinecie prowadzone są:

 

1.Terapia indywidualna.

 trwa 50 minut, prowadzona jest zazwyczaj raz w tygodniu, pierwsze spotkania przeznaczone

 są na konsultacje . Pomagam w radzeniu sobie z:

· objawami nerwicowymi,

· depresją,

· sytuacjami kryzysowymi,

· skutkami nadmiernego stresu,

· lękami, fobiami,

· problemami emocjonalnymi

· bólami psychogennymi (migreny, bóle brzucha)

· zaburzeniami odżywiania

2. Terapia małżeństw i par.

 Pomagam w rozwiązywaniu problemów:

· wynikających z trudności w porozumiewaniu się,

· związanych z odnową związku po zdradzie, odbudową zaufania,

· doświadczających agresji i przemocy w związku,

· w których jeno chce odejść, a drugie pozostać w związku,

· związanych z niedojrzałością partnerów i braku oddzielenia ich od rodzin pochodzenia

3. Terapia rodzin.

Spotkania terapeutyczne dla małżeństw, par oraz rodzin odbywają się raz na 2-3 tygodnie,

 trwają ok. 90 minut, są również poprzedzone konsultacją.

 Pomagam w radzeniu sobie z:

· konfliktami rodzinnymi,

· problemami wychowawczymi,

· trudnościami okresu dojrzewania,

· występującymi w rodzinie problemami związanymi z zażywaniem środków psychoaktywnych,

·  motywowaniem do podjęcia leczenia osób uzależnionych

 

4. Mediacje rodzinne.

Pierwsze spotkanie trwa zazwyczaj 1,5 -2,5 godziny. Czas trwania mediacji zależy od tego,

 jak złożona jest rozpatrywana sprawa, iloma kwestiami chcą zająć się strony, jak szybko

dochodzi do uzgodnień. Przeciętnie jedna sprawa zajmuje od dwóch do czterech lub sześciu sesji.

W zależności od potrzeb spotkania odbywają się co kilka dni lub raz na tydzień lub dwa tygodnie.